Kıraat-ı Aşere Nedir?

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cuma günü camii çıkışında halktan bir kişinin Kur’an ile ilgili soru sorması üzerine İhsanoğlu, genç kişiye “Ben senin Kıraat-ı Aşere olmanı/ okumanı isterim” dedi. Peki Kıraat-ı aşere nedir?

Kıraat-ı Aşere Nedir?

Kıraat-ı Aşere Nedir?

On kıraat, Kur’ân’ın 10 farklı okunuşu demektir.

“On tâne birin okunması” veyâ “On tâne biri okuma işi”, “Kırâat ilminden on tânesini okuma; on tâneşinin ilmini ve pratiğini yapma.”

Arapça bir kelime olarak “Kırâat” kelimesi, aslından çekimi yapılan, semâ’î yâni kâide dışı bir mastardır. Türkçesi ise “Okumak” demektir.”Kırâât” olarak çoğul yapılır ve bundan da”okumalar” anlamı çıkarılır.

Kelimenin, İslâmî anlamdaki ıstılâhî mânâsı ise; özellikle “Kur’an okumak, Kur’an tilâvet etmek, şeklinde özetlenebilir.

Etiketler: , , , ,

Bir Cevap Yazın