Lale Devri

Milletlerin tarihlerinde hezimet sahneleri kadar, zafer tabloları da vardır. Karanlık dönemlere rastlandığı gibi, aydınlığın uç verdiği, ışık ve renk huzmelerinin esrarengiz bir görünüme büründürdüğü zaman dilimlerine de tesadüf edilir. Lale, bir devre adını veren sembol çiçek. Üçüncü Ahmet, barışsever bir padişah. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, yenilik taraftarı. Sanata, edebiyata, mimariye aşık. Padişahla veziri, bir dalın iki meyvesi. “Lale Devri”, göz kamaştırıcı manzaralarıyla, ikisinin de icraatını hüzün verici çizgilerle ortaya koyuyor. Bu eser, lale bahçelerinin, şeyda bülbüllerinin ve hazin bitişin hikayesidir.

Etiketler: , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın