Yunus Emre Sözleri

~ Dervişlik olsaydı tâc ile hırka Biz dahi alırdık otuza kırka…

~ Maharet güzeli görebilmektir,Sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, Alem herkes bilsin ki şunu; En büyük ibadet SEVEBİLMEKTİR…

~ Eğer, İlerde Birgün KEŞKE Demek İstemiyorsan, 3 Şeyi Doğru Seç! EŞİNİ, İŞİNİ, ARKADAŞINI.

~ Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

~ Biz gelmedik dava için, Bizim işimiz sevda için, Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldik.

~ Olsun be aldırma Yaradan yardır…Sanmaki zalimin ettiği kârdır… Mazlumun ahı indirir şâhı… HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR…

~ Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

~ Sabır saadeti ebedi kalır Sabır kimde ise o nasib alır.

~ Kırma dostun kalbini; Onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; Sulamaya ibrik yok.

~ Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım?

~ Bir kez gönül yıktın ise Bu kıldığın namaz değil Yetmiş iki millet dahi Elin’ yüzün’ yumaz değil.

~ Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için…

~ Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

~ Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

~ Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.

~ Ne varlığa sevinirim, Ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum ; Bana Seni gerek Seni.

~ Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd’olanın ahı dinmez.

~ Zulum ile abad olanin akibeti berbad olur.

~ Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

~ Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü.

~ Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü Yaratılmışı hoş gördük Yaratandan ötürü.

~ Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.

~ Benlik davasını bırak Muhabbetten olma ırak Sevgi ile dolsun yürek Hoşgörülü olmaya bak…

~ Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder

~ Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

~ Eğer hor eğer hürmet Kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı Yemeğe kim gelir.

~ Bu dünyaya inanma, Vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, Çoğu pişman içinde.

~ Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır…

~ Çok söz hamal yüküdür.

~ Sabah mezarlığa vardım, Baktım herkes ölmüş yatar, Her biri çâresiz olup, Ömrünü yitirmiş yatar.

~ Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.

~ Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

~ Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil.

~ Ya Rabbena hayreyle, Muhammed’e yâr eyle, Kabrimizi nur eyle, Kabre vardığım gece.

~ İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır.

~ Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.

~ Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.

~ Hoştur bana senden gelen.Ya gonca gül,yahut diken.Ya hayattır,yahut kefen. Nârın da hoş,nurun da hoş.Kahrın da hoş,lütfun da hoş.

~ Beni bende demen bende değilem, Bir ben vardır bende benden içeri.

~ Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz.

~ Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.

~ Benim bir karıncaya ulu nazarim vardır.

~ Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

~ Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.

~ Eğer Bir Müminin Kalbin Kırarsan Hakka Eylediğin Secde Değildir.

~ Ete kemiğe büründü, Yunus deyu gö ründü.

~ Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz.

~ Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

~ Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.

~ İlim, kendini bilmektir .

Etiketler: , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın